24.8 C
Athens
Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
spot_img

Οἱ διαχρονικὲς σχέσεις τῆς ἐν Ἑλλάδι ἀριστερᾶς μὲ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα.

Ὅσοι φυλακίστηκαν κατὰ τὴν περίοδο 1945-1973 (καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ συμμοριτοπολέμου μέχρι τὴν γενικὴ ἀμηστία ποὺ χορήγησε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος καὶ σήμανε τὴν λήξη τῶν διώξεων ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν) ἰσχυρίζονται ὅτι διώχθηκαν ἐξ αἰτίας τῶν πολιτικῶν τους φρονημάτων. Ὅσο καὶ ἂν ἀναζητήσει κανεῖς μαρτυρίες γερόντων, δὲν θὰ ἀκούσει ΚΑΕΝΑΝ νὰ λέει ὅτι ἔκανε φυλακὴ γιὰ κάποιον ἄλλο λόγο. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου δηλαδὴ δὲν ὑπῆρχαν καθόλου κλέφτες, ληστές, ἀπατεῶνες, φονιάδες, βιαστὲς καὶ γενικῶς ἐγκλματίες, καὶ οἱ ἀπάνθρωποι δεξιοὶ ἔκλειναν ἀθώους στὴν φυλακὴ ἀπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ σπᾶνε πλάκα. 

Ἡ κοινὴ λογικὴ λέει ὅτι προφανῶς ὁ παραπάνω ἰσχυρισμὸς εἶναι μία ἀκόμη μπούρδα τῆς ἀριστερᾶς, ἀπὸ τὶς πολλὲς ποὺ μᾶς ἔχει συνηθίσει ἀπὸ τὸ 1981 μέχρι σήμερα. Σαφῶς καὶ ὑπῆρχαν ἐγκληματίες ἐκείνη τῆν ἐποχὴ καὶ μπῆκαν στὴν φυλακὴ γιὰ αὐτὰ ποὺ διεπραξαν. Ἀπλῶς τότε ὅπως καὶ τώρα ἡ ἀριστερὰ εἶχε διασυνδέσεις μὲ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα. Μὲ τὸ πρόσχημα κάποιου δήθεν ἀγώνα, οἱ ἀριστεροὶ δικαιολογούσαν τὶς ληστεῖες, τὶς μαζικὲς σφαγές, τὸ πλιάτσικο καὶ κάθε λογῆς ἐγκληματικὴ ἐνέργεια ποὺ διέπρατταν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ΕΑΜ καὶ τοῦ ΕΛΑΣ μέχρι τὴν «Σέχτα Ἐπαναστατῶν» καὶ τὴν «Συνωμοσία τῶν Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς».

Ἂν καὶ ἡ ἀπενοχοποίηση τῆς ἀριστερᾶς ξεκίνησε μὲ τὴν γενικὴ ἀμηστία ποὺ χορήγησε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος καὶ ὀλοκληρώθηκε μὲ τὴ νομιμοποίηση τοῦ ΚΚΕ ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλή, μὲ τὴν πολιτικὴ ἐπικράτηση τῆς ἀριστερᾶς τὸ 1981 ἀναβίωσε καὶ πάλι στὴν Εὐρώπη ἡ ἀριστερὴ τρομοκρατία. Εἶναι γνωστὲς οἱ σχέσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ μὲ τὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση «17 Νοέμβρη», μιὰ ὀργάνωση ποὺ πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸ συμβὰν ποὺ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ πολιτικὴ καριέρα πολλῶν στελεχῶν τοῦ ἐν λόγω κόμματος (μέχρι σήμερα ἡ ματωμένη σημαῖα ἐκείνης τῆς νύχτας παραμένει συμβολικὰ ὑπὸ τὴν κατοχὴ τῆς νεολαίας ΠΑΣΟΚ). Ἀκόμα καὶ ὁ Δημήτρης Κουφοντίνας, ὁ ἀρχιεκτελεστὴς τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, ἦταν ἐνεργὸ μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπὸ μαθητικά του κιόλας χρόνια.

Ἔτσι, ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, ἡ Ἑλλάδα παραμένει ἡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ χώρα τοῦ δυτικοῦ κόσμου ποὺ ἔχει ἐν ἐνεργεία ἀκροαριστερὴ τρομοκρατία. Σήμερα βέβαια τὰ πράγματα ἔχουν ξεφύγει ἀπὸ κάθε ἔλεγχο. Μετὰ τὴν παρακμὴ τοῦ ΠΑΣΟΚ τὰ περισσότερα στελέχη τοῦ κόμματος μεταπήδησαν στὸν ΣΥΡΙΖΑ ποὺ στὴν οὐσία ἀποτελεῖ τὴν πολιτικὴ πτέρυγα τῆς ἀκροαριστερῆς τρομοκρατίας στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἐξάρθρωση τῆς 17Ν μέχρι σήμερα. Στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν παραστεῖ ὡς μάρτυρες ὑπερασπίσεως τρομοκρατῶν, συνομιλοῦν μὲ τρομοκράτες στὶς φυλακές, ἔχουν ἐπανειλημμένως ζητήσει τὴν ἀποφυλάκιση ἀδίστακτων κακοποιῶν καὶ γενικῶς δείχνουν ἀπροκάλυπτα τὴν στήριξή τους στὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα.

Ἂν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐδραιωθεῖ στὴν ἐξουσία ὅπως τὸ ΠΑΣΟΚ παλιότερα, οἱ φυλακισμένοι σήμερα τρομοκρατες θὰ λάβουν στὸ μέλλον «ἀντιστασιακὲς συντάξεις» ὅπως χορήγησε τὸ ΠΑΣΟΚ στοὺς ἐγκληματίες τῆς περιόδου 1945-1973.

Ἐπίσης, μεγάλη ἐντύπωση προκαλεῖ καὶ ἡ σκοτεινὴ σχέση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸν κόσμο τῶν ναρκωτικῶν. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2016, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας Ἀνδρέα Ξανθοῦ συγκροτήθηκε ὀμάδα ἐργασίας μὲ ἀντικείμενο τὸν τρόπο θεσμοθετήσεως στὴν χώρα μας νόμου ποὺ θὰ ἐπιτρέπει τὴν χρήση κάνναβης γιὰ ἰατρικοὺς σκοπούς, μὲ ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἐπεκτάσεως σὲ προσωπικὴ χρήση. Πρὸ ὁλίγων ἐβδομάδων ἀνακοικώθηκε καὶ ἡ πρόθεση τῆς κυβερνήσεως σχετικὰ μὲ τὴν ψήφιση νόμου ὅσον ἀφορᾶ τὴν βιομηχανικὴ κάνναβη καὶ τὶς δυνατότητες καλλιέργειάς της στὴν Ἑλλάδα.

Ἡ παρούσα εἴδηση δὲν ἐκπλήσσει κανέναν, ἀφοῦ ἡ νομιμοποίηση τῶν ναρκωτικῶν ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη τοῦ κόμματος (ὅπως πχ ὁ Dr. Καρανίκας) ἔχουν πολλὲς φορὲς ταχθεῖ ἀνοιχτὰ ὑπὲρ τῆς νομιμοποιήσως τῶν ναρκωτικῶν, καὶ ἂν μπεῖ κάποιος στὸν κόπο νὰ διαβάσει τὶς παρανοϊκὲς θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θὰ διαπιστώσει ὅτι ἡ νομιμοποίηση τῶν ναρκωτικῶν ἀποτελεῖ ἐπίσημη ἀρχὴ τοῦ κόμματος.

Ἐκτὸς τῆς ἐπίσημης θέσης τοῦ κόμματος καὶ τῶν στελεχῶν του, στενὲς σχέσεις μὲ τὸν χῶρο τῶν ναρκωτικῶν ἔχει καὶ ἡ λαϊκὴ βάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τὰ ναρκωτικὰ εἶναι εὐρέως διαδεδομένα στὸν ἀντιεξουσιαστικὸ χῶρο, στὶς ἀναρχικὲς καταλήψεις καὶ στὰ διάφορα ἀκροαριστερὰ στέκια τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Στὰ φεστιβὰλ τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὰ περισσότερα πανὸ ἔχουν συνθήματα ὑπὲρ τῆς νομιμοποιήσεως τῶν ναρκωτικῶν, καὶ κάθε χρόνο ἡ νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνει διαδήλωση ὑπὲρ τῆς κάνναβης στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Μάλιστα, ἡ περσινὴ πορεία ὑπὲρ τῶν ναρκωτικῶν ποὺ διεξήχθη στὸ Σύνταγμα εἶχε καὶ κρατικὴ στήριξη, καὶ γι’ αὐτὸ ἡ συμμετοχὴ ἦταν ἀναπάντεχα μεγάλη.

Ἐκτὸς τῶν θέσεων ποὺ ἐκφράζουν ἀπλῶς τὴν ἄποψη τῆς ἀριστερᾶς ὑπὲρ τῆς χρήσεως ἀπαγορευμένων οὐσιῶν, εἶναι γνωστὲς καὶ οἱ διασυνδέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸν σκοτεινὸ κόσμο τῶν ναρκωτικῶν. Τὸ ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν ἀνάμεσα στοὺς ἐμπόρους ποὺ δραστηριοποιούνται στὰ Ἐξάρχεια γίνεται ὑπὸ τὴν κάλυψη τοῦ κράτους, ἐνῶ πέρυσι εἶχε ἔρθει στὴν δημοσιότητα ἠχογραφημένο ντοκουμέντο στὸ ὁποῖο ἀκούγεται καθαρὰ ἡ φωνὴ γνωστοῦ βαρόνου τῶν ναρκωτικῶν (γνωστοῦ καὶ ὡς ὁ «Ἐσκομπὰρ τῆς Ἑλλάδος) νὰ ἀναφέρει πὼς ὁ Τσίπρας παρέλαβε ἀπὸ αὐτὸν «30 τόμους».

Ποτέ μου δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν κόσμο τῶν ναρκωτικῶν καὶ τῆς ἀριστερᾶς, ὁπότε δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ γνωρίζω τὶ σημαίνει στὴν γλώσσα τους ὁ «τόμος», ἀλλὰ ὅπως καὶ νὰ ἔχει, οἱ στενὲς ἐπαφὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν εἶναι ὀφθαλμοφανεῖς. Τώρα ἂν παρέλαβε 30 κιλὰ κοκαΐνη ἢ 30 ἐκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὸν πρεζέμπορα, μικρὴ σημασία ἔχει.

Ὅσο περνάει ὁ καιρὸς καὶ ἡ ἀριστερὰ παραμένει στὴν ἐξουσία, γίνονται γνωστὲς στὸ εὐρὺ κοινὸ οἱ σιχαμερὲς θέσεις καὶ ὁ βρώμικος ῥόλος αὐτῆς τῆς ἰδεολογίας. Δυστυχῶς θὰ ἔπρεπε τὸ ψηφοφορικὸ μαντρὶ νὰ εἶχε ἐνημερωθεῖ νωρίτερα περὶ ὅλων αὐτῶν. Γιὰ ἐμᾶς πάντως ποὺ γνωρίζαμε ἀπὸ πρὶν τὶ ἐστὶ ἀριστερά, ἤμασταν ἀπόλυτα σίγουροι ὅτι γιὰ να πιστεύει κάποιος αὐτὲς τὶς ἀνοησίες σίγουρα παίρνει ναρκωτικὰ…

 

 

Προηγούμενο άρθροΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΠΟΝΑΕΙ
Επόμενο άρθροBaizuo ή πώς μας βλέπουν οι άλλοι!
Δημήτριος Τσίκαςhttps://notendur.hi.is/~dit1/
Ὁ Δημήτριος Τσίκας γεννήθηκε στὴν Καλαμαριὰ Θεσσαλονίκης τὸ 1985 καὶ σπούδασε στὸ τμῆμα «Ἐφαρμογῶν Πληροφορικῆς στὴ Διοίκηση καὶ τὴν Οἰκονομία» τοῦ ΤΕΙ Ἰονίων Νήσων. Ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτική του θητεία στὸ ὅπλο τῶν Διαβιβάσεων ὡς Χειριστής ΣΕΖΜ (Σύστημα Ἐπικοινωνιῶν Ζώνης Μάχης) «ΕΡΜΗΣ». Ἔχοντας ὁλοκληρώσει τὶς προπτυχιακὲς σπουδὲς καὶ τὶς στρατιωτικὲς ὑποχρεώσεις, αὐτοεξορίστηκε στὴν Ἰσλανδία ὅπου διαμένει μέχρι σήμερα. Παράλληλα μὲ τὴν ἐργασία καὶ τὴν ἐκμάθηση τῆς Ἰσλανδικῆς γλώσσας, ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις καὶ στὰ «Small-State Studies» στὸ τμήμα Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἰσλανδίας, παίρνοντας μεταπτυχιακὴ ἐξειδίκευση στὴν ἀμυντικὴ πολιτικὴ τῶν μικρῶν κρατῶν ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βίλνιους στὴ Λιθουανία Ἐργάζεται ὡς πολιτικὸς ἐπιστήμων σὲ ἀμυντικὰ θέματα καὶ τὴν τραπεζικὴ ἐν καιρῷ πολέμου καὶ κρίσεων.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Ακολουθήστε μας

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
752ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
7,270ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Διαφήμιση -spot_img

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ