ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Δίκτυο Ελλήνων Συντηρητικών (ΔΙ.Ε.ΣΥ) είναι μία Ομάδα Πίεσης που έχει ως επιδίωξη την προώθηση των ιδεών του Ελληνικού Συντηρητισμού. Ο Συντηρητισμός στην Ελλάδα είναι μία έννοια που έχει αρνητικό πρόσημο και χροιά αφού από το 1974 και μετά το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα απετέλεσε το παρακολούθημα της αριστεράς. Το αποτέλεσμα αυτής της λογικής ήταν οι Συντηρητικές αξίες να τεθούν στο περιθώριο και η τύποις Κεντροδεξιά να αυτολογοκρίνεται μέσα από τα γυαλιά των αριστερών ιδεοληψιών. Είμαστε παρόντες για να το αλλάξουμε αυτό και να αποδείξουμε ότι ο Συντηρητισμός δεν είναι Συντηρητικός.

Στόχος του ΔΙ.Ε.ΣΥ μέσω της αρθρογραφίας, των εκδηλώσεων, της δημόσιας παρέμβασης στην πολιτική ζωή της χώρας και της έκδοσης βιβλίων είναι:

  • Η ανάδειξη της Εθνικής Ταυτότητας ως σύγχρονη μορφή Ελευθερίας και Συλλογικότητας.
  • Η ανάδειξη της Ελευθερίας, προσωπικής και οικονομικής απέναντι σε κάθε μορφή Κρατισμού.
  • Η προώθηση μίας διεκδικητικής και δημιουργικής Εξωτερικής Πολιτικής.
  • Η απενοχοποίηση της Επιχειρηματικότητας και της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας.
  • Η αποκέντρωση των εξουσιών προς τα Έθνη – Κράτη και προς τα άτομα.
  • Η προώθηση της Δικτυακής και Συνομοσπονδιακής Ευρώπης και όχι του Ευρωκράτους.
  • Η Δικτύωση όλων των υγιών, δημοκρατικών, Συντηρητικών Δυνάμεων.

Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης

Ιδρυτής και Συντονιστής ΔΙ.Ε.ΣΥ

[tmm name=”i-omada-tou-di-e-sy”]