Τα «Σκύβαλα» της Ευρώπης

Η φαιά προπαγάνδα του συστήματος καταπείθει την μάζα, ότι ορθό πρότυπο, είναι αυτό το οποίο του επιβάλλουν, καλλιεργώντας του συγχρόνως

Περισσότερα

Η πανάκεια της εγχώριας Αριστεράς ωσεί παυσίλυπο της ηττηθείσας μάζας

Ενώ βαίνουμε ολοταχώς προς την συμβατική ημερολογιακή καμπή η οποία θα σημάνει εμφατικώς την έλευση του Νέου Έτους, ήτοι του

Περισσότερα

Pin It on Pinterest

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com