Τα «Σκύβαλα» της Ευρώπης

Η φαιά προπαγάνδα του συστήματος καταπείθει την μάζα, ότι ορθό πρότυπο, είναι αυτό το οποίο του επιβάλλουν, καλλιεργώντας του συγχρόνως απατηλώς, ένα ενοχικό σύνδρομο, ότι όποιος αντιδρά, καθίσταται αυτοδικαίως αναχρονιστικός και εκτός της τρέχουσας, αναιτιολόγητα, ορθής κανονικότητας.

Σε μία Ελλάδα όπου ο έλληνας λογοδοτεί στις Αρχές, αν κατορθώνει έστω και ασθμαίνοντας να επιβιώσει αξιοπρεπώς και να συντηρήσει την οικογένειά του, υφίσταται μία άνευ προηγουμένου πλύση εγκεφάλου.

Η «μέγγενη» των ιδιαζόντως επαχθών όρων των «μνημονίων» δεν συνιστούν αμιγώς οικονομικούς όρους αλλά εγκαθιδρύουν μία Νέα Τάξη Πραγμάτων, αιχμαλωτίζοντας τον Έλληνα Πολίτη, στην ανέλεγκτη δίνη της κρατικής εξουσίας, η οποία επιβάλλει ως δίκαιο αυτό το οποίο πλειοψηφικά η Βουλή ψηφίζει ανεξαρτήτως αν τούτο ανταποκρίνεται στο γενικό περί αίσθημα δικαίου, με συνέπεια ο πολίτης να έχει απολέσει σήμερα τα θεμελιώδη ατομικά του δικαιώματα.

Ο διωγμός των Ελλήνων, συνειδησιακά δια του ακρωτηριασμού της Ιστορίας, η εκρίζωση της Πίστης του δια της συκοφάντησης της ζώσης Ορθοδόξου Παραδόσεως, η αποδόμηση και η στέρηση οικονομικών κινήτρων δια την δημιουργία υγιών κοινωνικών κυττάρων, ήτοι οικογενειών, αποτελεί μία απτή πραγματικότητα.

Η πτωχοποιίηση του Έλληνα πολίτη, οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας του, το δημογραφικό, η έλλειψη σοβαρής παιδείας, σε συνδυασμό με την ανέλεγκτη ροή μεταναστών, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο καθιστά το μέλλον της Πατρίδος μας ασφαλώς δυσοίωνο.

Η ιδεοληψία της Αριστεράς, Δούρειος Ίππος εξω-εθνικών συμφερόντων εργάζεται με προσήλωση, ίνα καταστεί η Ελλάς αποικία χρέους και προτεκτοράτο των ξένων δυνάμεων, ένα πολιτικό πειραματόζωο, με φθηνά εργατικά χέρια», και μία μάζα πνευματικά ευνουχισμένη η οποία θα επευφημεί τους βιαστές της ελευθερίας της.

Εν μέρει τούτο έχει επιτευχθεί σε μία Ελλάδα η οποία έχει συντριβεί από πάσης απόψεως, δίκην προοδευτισμού, συνιστά τα «σκύβαλα» της Ευρώπης αλλά πλέον ανυπερθέτως και των Βαλκανίων, με ανάστημα «νάνου», υπάρχει μερίδα των Πολιτών οι οποίοι πιστεύουν εις την έννοια της αριστεράς ή δεν δύνανται να αντιληφθούν στοιχειωδώς το τι τεκταίνεται πολιτικώς εις την πατρίδα μας, ποίοι είναι οι ιθύνοντες και οι υπαίτιοι.

Ο ελληνικός λαός αποτελεί μία υδαρή μάζα, διανοητικά ανάπηρη να ερμηνεύσει το σημερινό πολιτικό φαινόμενο και τούτο αποδεικνύεται περίτρανα από το ότι οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι μαστίζονται από τον ζόφο της ανεργίας, εμπαίζονται από την λαίλαπα της φενάκης του προοδευτισμού, παρακολουθούν τα ρυπογόνα τηλεοπτικά παίγνια και επευφημούν την ιδιότυπη δικτατορία πολιτικής κανονικότητας καταλύοντας δοκιμασμένες παραδοσιακές αξίες όπως της μητρότητας της πατρότητας και της αγνότητας της παιδικής ηλικίας, προκρίνοντας αμιγώς τον «ακοινώνητο» αποπνευματικοποιημένο σεξουαλικού προσανατολισμού των ατόμων.

Pin It on Pinterest

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com