Μακεδονικό : Αμελλητί ή Αμελητί ;

Φρονώ ότι είναι χρέος του κάθε ενεργού Έλληνα Πολίτη, να αντιδράσει δεόντως στην απόπειρα ανίερης ιστορικής παραχαράξεως στο καίριο ζήτημα, περί του ονόματος «Μακεδονία», η οποία συντελείται εις βάρος του Ελληνισμού, διότι είναι πρόδηλο ότι ένας λαός χωρίς πατρίδα και εθνική συνείδηση, είναι ένας ανερμάτιστος λαός χωρίς καμία δυνατότητα κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, έρμαιο του εκάστοτε κατακτητή, ανέκκλητα καταδικασμένος στην ιστορική αφάνεια, χωρίς μέλλον και εξέλιξη. 
Η κυβέρνηση, δια της επιβληθείσας σιωπής στα εξωνημένα Μ.Μ.Ε, τα οποία, πρόσκεινται προς την κυβερνητική «γραμμή», αλλά ιδίως τα δημόσια Μ.Μ.Ε, τα προσφυώς λεγόμενα «Κρατικά», τα οποία συντηρούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, και εξαιτίας και συνεπεία της δήθεν πολυφωνίας και ακηδεμόνευτης ενημέρωση αυτών, βαρυνόμεθα με το μηνιαίο «χαράτσι», δια την συντήρησή τους, παρασιώπησαν επιμελώς το μεγαλειώδες συλλαλητήριο του Ελληνικού λαού, την 21η-1-2018, στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή κατ’ ουσίαν, αγνόησαν το θεμέλιο της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας κατά το άρθρο 1 παρ. 2 «θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία» και εν συνεχεία παρ. 3 του ως άνω άρθρου «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα»

Ως εκ τούτου λοιπόν τα δημόσια Μ.Μ.Ε ενημερώσεως, τα οποία κατ’ ουσίαν επιβάλλεται εκ του Συντάγματος να ενημερώνουν τον Ελληνικό Λαό, ελευθέρως και αληθώς κατ’ άρθρο 14 του Συντάγματος εν προκειμένω παραβιάστηκε καταφώρως και ευθέως, καθότι μετετράπησαν, σε Δούρειο Ίππο και φερέφωνο της κυβερνήσεως, υπό την έννοια ότι υπηρετούσαν την πολιτική θέση της κυβερνήσεως η οποία συνίστατο στην καθολική απαξίωση και υποβάθμιση του απλού λαού ο οποίος αυθορμήτως και ομοθυμαδόν προσήλθε δια να διαδηλώσει ειρηνικώς και δημοκρατικώς την αντίστασή του, στην απόπειρα σφετερισμού του ονόματος, από την γείτονα χώρα, μία ανοσιουργηματική πράξη εσχάτης προδοσίας δια το έθνος.

Τα δημόσια Μ.Μ.Ε επιχείρησαν ανενδοιάστως να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, ως προς τον όγκο του Συαλλητηρίου, διαστρεβλώνοντας κατά πρωτοφανή ολοκληρωτικό τρόπο, την αλήθεια, αναβιώνοντας μνήμες ανελεύθερων δικτατορικών καθεστώτων όπου η πληροφόρηση λογοκρίνονταν από τον δικτάτορα.
Εν κατακλείδι, εξ αφορμής του ονόματος ανακύπτουν και παρεμπίπτοντα ζητήματα περί της ποιότητας της Δημοκρατίας μας. Σε κάθε περίπτωση η ουσιαστική αντίδρασή μας δέον όπως εκδηλωθεί αμελλητί και ουχί αμελητί, ενόψει την 4η-2-2018.

Pin It on Pinterest

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com