Η επελαύνουσα «5η Φάλαγγα» του συστήματος.

Η σκόπιμη απαλοιφή της ιστορικής μνήμης ενός λαού, συνιστά μία μορφή συνειδησιακού εγκλήματος, διότι καταργεί την ιστορική αυτεπίγνωση ενός έθνους, από τις ζέουσες συνιστώσες του (όπως η μνήμη) οι οποίες συγκροτούν de facto, την ιστορική του ταυτότητα αλλά και εν γένει την αενάως ζωτική συνέχεια του στον χρόνο.

Η τεχνητή αποσιώπηση του παρελθόντος, εκ των διοικούντων διευθυντηρίων, καλλιεργεί λήθη, στις επιγενόμενες γενιές, ακριβώς για να μην γνωρίζει ο σύγχρονος πολίτης το παρελθόν του, την διαλεκτική του σχέση με τις ρίζες του και την ακριβή γνώση περί της συλλογικής εθνοτικής καταγωγής του, με αποτέλεσμα όντας μην αφυπνισμένος αλλά αφιονισμένος εις το έρεβος της υπερεκχειλίζουσας αγνοίας του, να καθίσταται ευεπίφορος στην ισοπεδωτική προπαγάνδα των οικονομικών ελίτ.

Είναι λοιπόν πρόδηλο ότι ένας πολίτης, δίχως αναφορά στην ζώσα παράδοσή του και στους θυσιασθέντες προπάτορές του, εκφυλίζεται απλώς σε ένα πειθήνιο όργανο, το οποίο θα άγεται και φέρεται από τον εκάστοτε επίδοξο ταγό, τελούντα σε διατεταγμένη υπηρεσία, ως έμμισθο φερέφωνο εκ των ισχυρών υπερεθνικών εντολών του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τους πολιτισμούς και τους λαούς ως μία άμορφη υδαρή μάζα ατόμων, με αποχαλινωμένες καταναλωτικές ανάγκες, χωρίς ικμάδα αντίστασης.

Η μη μνεία στην γενοκτονία των Ποντίων, συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, υπό των αρχιτεκτόνων του σοβούντος και επιμελώς μεθοδευμένου βίαιου ακρωτηριασμού της συλλογικής ιστορικής μνήμης.

Η υποτίμηση μίας θυσιαστικής αυταπάρνησης ενός λαού, ο ηρωισμός ο οποίος αναβλύζει από τις ρανίδες του αίματος των σφαγιασθέντων, με αντιστάθμισμα την ελευθερία, από τον υποτελή και επαίσχυντο ζυγό των κατακτητών, συνιστά σήμερα ανοσιούργημα, εκ των αυτουργών του «εθνομηδενισμού».

Η «φετιχοποίηση» ορισμένων εκ των ατομικών δικαιωμάτων και η εργαλειοποίηση αυτών, όπως λόγου χάριν του σεξουαλικού προσανατολισμού, το οποίο δήθεν αντιπαρατίθεται έτερων αξιών, συνιστά μία αισχίστου είδους μορφή σύγχρονης προπαγάνδας, η οποία σκοπεί στην πλύση εγκεφάλου, εις τον εκμαυλισμό και εις την πλήρη αιχμαλωσία του πνεύματος και της διανόησης, των λαών.

Η αναγόρευση αμιγώς των σεξουαλικών δικαιωμάτων των μειοψηφιών ως μείζον κοινωνικό ζήτημα και η άνευ ετέρου τινός, δια των Μ.Μ.Ε, επιβολή δια ποινής κοινωνικού αποκλεισμού και στίγματος, ως φασίστα και αντιφρονούντα, οιουδήποτε ψελλίσει εμπεριστατωμένα, στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου μία διαφορετική άποψη, άγουν την κοινωνία μας προς μία μορφή ολοκληρωτισμού.

Η ποινικοποίηση του διαφορετικού, η ανοχή του αντιφρονούντος υπό την κατά το δοκούν ερμηνεία του Νόμου «περί ρατσισμού» αποτελεί την κερκόπορτα για την εγκαθίδρυση ενός Νέου Σιδηρούν Παραπετάσματος με νέα «’Ηθη» και «Αξίες», οι οποίες αποβλέπουν στον σκέπτονται και να βουλεύονται οι άνθρωποι αγεληδόν.

Pin It on Pinterest

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com