27.5 C
Athens
Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023
spot_img

Ισλάμ και αριστερά: Οι δύο πυλώνες της τρομοκρατίας

Ἡ Εὐρώπη ἔχει πάψει πρὸ πολλοῦ νὰ εἶναι ἡ Εὐρώπη ποὺ ξέραμε. Πλέον ὁ τρόμος ἐπικρατεῖ παντοῦ. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ὅπου καὶ ἐπισήμως κυριαρχεῖ ἕνα καθεστῶς τρομοκρατίας στὴν Γηραιὰ Ἤπειρο. Στρατὸς καὶ ἀστυνομία φρουροῦν ἐν καιρῷ εἰρήνης τοὺς δρόμους, τοὺς σταθμοὺς τῶν τραίνων καὶ τὰ ἀεροδρόμια, ἂν καὶ καθυστερημένα, ἀφοῦ οἱ τρομοκράτες ἔχουν ἤδη σκορπίσει τὸν θάνατο σὲ χιλιάδες ἀθώους τὰ τελευταία χρόνια.

Οἱ πολίτες, ἂν καὶ δυσαρεστημένοι ἀπὸ τὴν παραβίαση τῆν ἀτομικότητᾶς τους καὶ τῆς ἰδιωτικῆς τους ζωῆς, ὑπομένουν αὐτὴν τὴν κατάσταση ὑπὸ τὸν φόβο ἕνὸς ἀκόμα τρομοκρατικοῦ χτυπήματος. Οἱ Εὐρωπαίοι φοβισμένοι, σκυθρωποί, δειλοί, εὐνουχισμένοι ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ White guilt, ἀπλῶς ἀναμένουν τὸ ἀναπόφευκτο καὶ εὔχονται νὰ μὴν βρεθοῦν τὴν λάθος στιγμὴ στὸ λάθος σημεῖο.

Καὶ ἐνῶ ἤδη ἔχουν ἀρχίσει κάποιοι νὰ ὁμιλοῦν περὶ τοῦ ἰσλαμικοῦ κινδύνου καὶ νὰ δείχνουν ξεκάθαρα τὸν ὀφθαλμοφανὴ ἐχθρὸ τῶν Δυτικῶν κοινωνιῶν, ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ μὲ τὴν στάση τους ἀβαντάρουν καὶ δυναμώνουν τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία, ἐπαναλβάνοντας τὸν λανθασμένο χειρισμὸ ποὺ μᾶς ἔφερε σὲ αὐτὴν τὴν ἀπελπιστικὴ κατάσταση. Αὐτοὶ οἱ κάποιοι δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τὸ προοδετικὸ ἀριστερὸ σκυλολόι.

Αὐτὴ ἡ στήριξη τῆς ἀριστερᾶς πρὸς τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία μόνο τυχαία δὲν εἶναι. Τὰ τυφλὰ χτυπήματα ποὺ δὲν στοχεύουν σὲ κάποιον συγκεκριμένο στόχο ἀλλὰ σκορποῦν τὸν θάνατο σὲ τυχαίους περαστικούς, εἶναι μιὰ πρακτικὴ ποὺ ἐφαρμόστηκε πολλάκις κατὰ τὶς περασμένες δεκαετίες ἀπὸ τὶς ἀκροαριστερὲς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις στὴν Εὐρώπη. Ὁ τρόπος τῆς ὀργανώσεως τῶν χτυπημάτων καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῶν στόχων τῆς RAF στὴν Γερμανία, τῶν Ἐρυθρῶν Ταξιαρχιῶν στὴν Ἰταλία, τοὺ ΕΤΑ στὴν Ἱσπανία, ἀλλὰ καὶ τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων στὴν Ἑλλάδα (τὴν μοναδικὴ χῶρα τοῦ δυτικοῦ κόσμου ποὺ ἔχει σήμερα ἐνεργὴ ἀκροαριστερὴ τρομοκρατία) δὲν διαφέρει καθόλου ἀπὸ τὴν δράση τῆς Ἀλ Κάιντα, τοῦ ISIS ἢ τῆς Μπόκο Χαράμ. Ἡ ἀριστερὴ καὶ ἡ ἰσλαμικὴ τρομοκρατία διέπονται ἀπὸ ἕναν παράφρων σαδισμὸ ποὺ τους ὀδηγεῖ στὴν τυφλὴ βία, μὴν ὑπολογίζοντας ἂν ἀνάμεσα στὰ θύματα μπορεῖ νὰ βρίσκονται γυναικόπαιδα.

Μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχει ἐπίσης ἡ περίπτωση τῆς τρομοκρατίας ποὺ πηγάζει ἀπὸ ἐθνικοαπελευθερωτικὰ κινήματα. Εἶναι λογικό, γιὰ παράδειμα ἕνας κατακτημένος λαὸς νὰ πάρει τὰ ὅπλα προκειμένου νὰ ἐπαναστατήσει ἐναντίον τοῦ κατακτητή. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἡρωικὴ πράξη ποὺ ἀξίζει τὸν θαυμασμὸ ὅλων μας. Ὅταν ὅμως τὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τὸν παίρνει ἐργολαβία, ὄχι ὁ λαός, ἀλλὰ μιὰ μικρὴ μειοψηφία, τότε δὲν μπορεῖ νὰ συνεχίσει ὁ ἀγώνας νὰ εἶναι ἐθνικιστικὸς (μιᾶς καὶ δὲν συμμετέχει σύσσωμο τὸ ἔθνος) καὶ μεταμορφώνεται σὲ τρομοκρατία. Καὶ σὲ αὐτὸ σημεῖο ἀξίζει νὰ παρατηρήσουμε τὸ ἐξῆς γεγονὸς: Ἂν καὶ θεωρητικῶς οἱ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις ποὺ πολεμοῦν γιὰ αὐτονόμιση τῶν περιοχῶν τους θὰ ἔπρεπε λογικὰ νὰ ἀνήκουν στὸν ἐθνικιστικὸ χῶρο, ΟΛΕΣ ἀνεξαιρέτως δηλώνουν ὅτι εἶναι ἀριστερὲς ὀργανώσεις. Ὁ ΕΤΑ τῶν Βάσκων εἶναι ἀριστεροί, τὸ PKK στὴν Τουρκία τὸ ἴδιο, τὸ FLNC στὴν Κορσική, ὁ IRA στὴν Ἰρλανδία… ὅπου στὸν ἀγνὸ ἀγώνα γιὰ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία μπαίνει στὴν μέση ἡ άριστερά, ὁ ἀγώνας μετατρέπεται ἀπὸ ἐθνικοαπελευθερωτικὸς σὲ τρομοκρατικό.

Εἰδικὰ στὶς περιπτώσεις τοῦ IRA καὶ τοῦ ETA, οἱ σύνδεση τῶν ἀριστερῶν τρομοκρατῶν μὲ τοὺς ἰσλαμιστὲς εἶναι δηλωμένη ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς τρομοκράτες.

Ὅσο λοιπὸν ἡ ἀριστερὰ θὰ ὑφίσταται στὴν Εὐρώπη, τόσο θὰ παρέχεται στήριξη στοὺς ἰσλαμιστὲς τρομοκράτες. Ἤδη ἡ ἀκροαριστερὴ Ἑλλαδίτικη κυβέρνηση ἔχει ἀναλάβει πλήρως τὴν προώθηση τῶν τζιχαντιστῶν στὴν Εὐρώπη (κατ’ ὀμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης, Πάνου Καμμένου), ἐνῶ ἀντίθετα, στὶς χῶρες ὅπου ἡ ἀριστερὰ ἔχει μηδαμινὴ ἀπήχηση στὴν κοινωνία (Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βαλτικὲς χῶρες) καταβάλεται κάθε δυνατὴ προσπάθεια προκειμένου νὰ ἀποτραπεῖ  ἡ ἰσλαμιστικὴ τρομοκρατικὴ δράση.

Ὁ ἀγώνας τῶν ἐλεύθερων Εὐρωπαίων δὲν θὰ πρέπει νὰ περιοσριστεῖ μόνο στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ἐπεκταθεῖ γενικῶς ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας συμπεριλαμβάνοντας καὶ τὴν ἀριστερά. Οἱ ἐλεύθεροι Εὑρωπαίοι θὰ πρέπει νὰ θεωροῦν τὴν ἀριστερὰ καὶ τὸν ἰσλαμισμὸ ὡς τὶς δύο ὄψεις τοῦ νομίσματος ποὺ ὀνομάζεται τρομοκρατία.

Δημήτριος Τσίκαςhttps://notendur.hi.is/~dit1/
Ὁ Δημήτριος Τσίκας γεννήθηκε στὴν Καλαμαριὰ Θεσσαλονίκης τὸ 1985 καὶ σπούδασε στὸ τμῆμα «Ἐφαρμογῶν Πληροφορικῆς στὴ Διοίκηση καὶ τὴν Οἰκονομία» τοῦ ΤΕΙ Ἰονίων Νήσων. Ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτική του θητεία στὸ ὅπλο τῶν Διαβιβάσεων ὡς Χειριστής ΣΕΖΜ (Σύστημα Ἐπικοινωνιῶν Ζώνης Μάχης) «ΕΡΜΗΣ». Ἔχοντας ὁλοκληρώσει τὶς προπτυχιακὲς σπουδὲς καὶ τὶς στρατιωτικὲς ὑποχρεώσεις, αὐτοεξορίστηκε στὴν Ἰσλανδία ὅπου διαμένει μέχρι σήμερα. Παράλληλα μὲ τὴν ἐργασία καὶ τὴν ἐκμάθηση τῆς Ἰσλανδικῆς γλώσσας, ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις καὶ στὰ «Small-State Studies» στὸ τμήμα Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἰσλανδίας, παίρνοντας μεταπτυχιακὴ ἐξειδίκευση στὴν ἀμυντικὴ πολιτικὴ τῶν μικρῶν κρατῶν ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βίλνιους στὴ Λιθουανία Ἐργάζεται ὡς πολιτικὸς ἐπιστήμων σὲ ἀμυντικὰ θέματα καὶ τὴν τραπεζικὴ ἐν καιρῷ πολέμου καὶ κρίσεων.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Ακολουθήστε μας

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
762ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
7,310ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Διαφήμιση -spot_img

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ