Η Κρατική Βία Ασελγεί στην Δικαιοσύνη

Του Χάρη Κατσιβαρδά

Τα τεκταινόμενα στους κόλπους της Δικαιοσύνης εν γένει και ειδικότερα στο ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας μας (Σ.Τ.Ε) όπου διακόπτεται επανειλημμένως η ολομέλεια διάσκεψης των Διοικητικών Δικαστών, άνευ ειδικού συντρέχοντος λόγου και εύλογης αιτίας, ενόψει  της  κρίσεως περί Συνταγματικότητας ή μη του «Νόμου Παππά» για την χορήγηση τηλεοπτικών αδειών, εισαγάγει την Ελλάδα σε μία Νέα Πραγματικότητα.

Η ως άνω διακοπή, πέραν από έκνομη και αυτονοήτως αντιδικονομική, εξαιτίας και συνεπεία εξωγενών παρεμβάσεων, συγχρόνως πλήττει ευθέως το κύρος της Δημοκρατίας μας, συγκροτώντας το ειδεχθές  έγκλημα της εσχάτης προδοσίας εκ μέρους των Οργάνων των Κράτους, τα οποία σφετεριζόμενα την ιδιότητά τους υπονομεύουν στην ουσία την εύρυθμη λειτουργία της, παραβιάζοντας κατάφωρα το Σύνταγμα.

Η ωμή παρέμβαση της νυν κυβερνήσεως στην Δικαιοσύνη και η απερίφραστη-ιταμή προσπάθεια χειραγώγησής της, καταλύοντας ευθέως την Συνταγματικής περιωπής διάκριση των εξουσιών σε Νομοθετική, Εκτελεστική και Δικαστική, μας παραπέμπει σε ανελεύθερα αυταρχικά καθεστώτα, διολισθαίνοντας σε μία άκρως μη δημοκρατική πραγματικότητα.

Η πρόσφατη και εσκεμμένη διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δια της παραβίασης του απορρήτου της αλληλογραφίας, ανώτατων διοικητικών δικαστών, συνιστά ανυπερθέτως μία μη ανεκτή και καθόλα αξιόμεμπτη, αισχρή και χυδαία παρέμβαση στην σφαίρα του ιδιωτικού, αποτελεί μία δόλια ενέργεια καταπάτησης της προσωπικότητάς των δικαστικών λειτουργών.

Η ποινικά κολάσιμη αυτή συμπεριφορά της κυβερνήσεως ως προς του δικαστές καταδεικνύει εύγλωττα και συμπυκνωμένα την «φασίζουσα-Σταλινικής» καταγωγής προέλευση της παρούσης κυβερνήσεως, η οποία αστυνομεύει ασφυκτικά και με ολοκληρωτικό τρόπο, την προσωπική ζωή των δικαστών, προκειμένου να τους εκβιάσει και να τους κάμψει το φρόνημα, σκοπώντας στον καθολικό εξανδραποδισμό τους και στην συνεπακόλουθη ποδηγέτησή τους, στην ευμενή προς αυτήν (νοείται την κυβέρνηση), ψήφιση του επίμαχου νόμου ως προδήλως Συνταγματικού.

Η εν λόγω στυγνή παρέμβαση εκ μέρους της κυβερνήσεως, συνιστά μία πανθομολογουμένως βδελυρή και αποτροπιαστική πράξη, από τους «βιαστές» τις Δημοκρατίας μας, οι οποίοι εκδηλώνουν καθόν τρόπον τον υπερεκχειλίζοντα αμοραλισμό τους και την ανενδοίαστη θρασύτητά τους, ως νοσταλγοί του Σταλινικού ολετήρα, δια της άμεσης κατάλυσης του Συντάγματος και την παραχρήμα κατάργηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Ως εκ τούτου σήμερον καθίσταται αδήριτος και επιτακτική ανάγκη, η άνευ ετέρου τινός, απαρέγκλιτη τήρηση και διαφύλαξη της Συνταγματικής Νομιμότητας ως ή ύψιστη Αξία του Δικαίου δια την οργάνωση και ευταξία της ανθρώπινης κοινωνίας, με συνέπεια η κατάλυσή της να γεννά την υποχρέωση του κάθε Έλληνα να την προστατεύει με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ειδικότερα στο άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος ορίζεται σχετικώς : «η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται με κάθε μέσο να αντιστέκονται εναντίον οποιουδήποτε επιχειρήσει να το καταλύσει με τη βία».

Νυν υπέρ πάντων ο αγών.

                                                                     Χάρης Κατσιβαρδάς-Δικηγόρος

                                                                     www.katsivardas-dimitridou.gr

Pin It on Pinterest

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com