Γιατί Έθνος;

– Επειδή έλκει θεϊκή τη προελεύσει του, υπήρχε και χαίρει εν δυνάμει αιωνιότητος.

-Επειδή η Θεά της Ιστορίας εις τούτο απένειμε τους καρπούς του δένδρου της, σκήπτρα διαχειριστικά του Βασιλείου της, ρυθμίζοντα τας εξελίξεις, υπό αληθείας φως, πραγματιστικώς.

-Επειδή ως αιωνόβιο και αειθαλές, ξεπερνά τις κακουχίες, λυγίζει μα δε φθείρεται, ώστε διατηρήση την εξελίξιμη κοινότητα∙ έτσι πορεύονται χέρι-χέρι ο μέγας οίκος, οι συσσωρευμένοι μικρότεροι, ο πιο μικρός, και εντός αυτού η μονάς.

-Επειδή πραγματώνει εν τη ημέρα πρώτη το του ανήκειν αίσθημα, και αγαπά επί της τελειώσεως του την Ειρήνη, ώστε να νυμφευθεί τη Δικαιοσύνη και να πλαγιάσει αργά το βράδυ με την Ομόνοια.

-Επειδή κατοχυρώνει την ατομική και ομαδική ιδιοπροσωπία, μιλά στις προσωπικότητες, περιφρονεί την άκοσμη κοσμική μάζα, ορά πολίτες ουχί υπηκόους.

-Επειδή δια να ολοκληρωθεί γίνεται μάρτυς παθών υπερήφανος, ζωοφόρος, τραγικός. Ζει ζώσα ζωή.

-Επειδή γονιμοποιεί μόνο τον δίκαιο Αγώνα, ανταμείβει τον αγαθό σκοπό, στέκει χαλκέντερα υπεράνω ποταπότητας.

-Επειδή διανύει την αρχή και το τέλος της μέτριας ταπεινότητας, διδάσκει μαιευτικά κάθε φορά που ήρωες γεννά, ήτοι Θεούς.

Ποιος δεν πιστεύει σε Θεό όταν πίπτει το αεροπλάνο; 

Pin It on Pinterest

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com